ไวเบชั่นเทคโนโลยี่
graphite ring ????????????????????????????????????? 02-989-1471